In den vreemde, ontmoetingen in verwondering

Stadsmuseum Woerden

Een bijzondere tentoonstelling met verhalende textielkunst naar aanleiding van het Bonifatiusjaar. In 2020 is het precies 1300 jaar geleden dat de Engelse monnik Bonifatius van Rome naar de lage landen trok en aankwam in Woerden. Alle werken van de tien textielkunstenaars zijn geïnspireerd op dit verhaal en dat resulteert in een hele bijzondere tentoonstelling met onverwachte invalshoeken.

Dertienhonderd jaar geleden bezocht Bonifatius Woerden en Breukelen tijdens zijn tweede reis naar Utrecht en ommelanden. Hij liet er zijn sporen na, getuige de Pieterskerk in Breukelen en (waarschijnlijk) de Petruskerk in Woerden. Onder de vlag van ‘het goede dat ons verbindt’ organiseren beide gemeentes  gezamenlijk een gevarieerd programma voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. Dat programma is uitgesteld tot 2021 vanwege corona, maar Stadsmuseum Woerden verzorgt met de expositie In den Vreemde, ontmoetingen in verwondering alvast de opmaat voor de viering. 

No6 | Foto: Esmé Hofman

Textielkunstenaars

Het museum werkt samen met tien textielkunstenaars met werk dat zich richt op interpretatie van het ‘vreemde’.  Bonifatius reisde naar het vreemde land, vol van zijn missie, maar onbekend met waar hij terecht zou komen en wat de reis hem zou brengen. Wie in een vreemde omgeving komt, van ver komt, is verwonderd over al dat nieuwe. Tegelijkertijd is er de spanning van het avontuur en het gevoel van onthechting, immers het vertrouwde en bekende van de omgeving waar men vandaan komt is ver weg. Reizen kan fysiek, maar ook mentaal, als droom of gedachtegang, als wens of uit onderzoeksdrang.

Tien kunstenaars

De werken van de tien kunstenaars vormen samen het verhaal, gelardeerd met teksten over leven en werk van Bonifatius die tot nadenken stemmen. De kunstenaars: Alex Feenstra en Lia Meiborg uit Woerden, Alexandra Drent (Amsterdam), Anke Land (Apeldoorn), Mariëlle van den Bergh (Eindhoven, Hanneke van Broekhoven (Nijmegen), Henrique van Putten (Gouda), Irma Frijlink (Bussum), Esmé Hofman (Wapse), en Wynske de Jong (Akkrum).

Motivatie

Voor deze expositie maakte ik No6. Een werk dat past in de serie OOTCZ. De objecten zijn onderdeel van een samenhangende serie ronde vormen zonder onmiddellijke gebruiksfunctie. Ze zijn te beschouwen als zelfstandige objecten in mijn onderzoek naar lijnen, structuren en vormen.

In de geschiedenis van Bonifatius heb ik gezocht naar een functionele vorm die als uitgangspunt kon gelden voor het te maken werk. Ik kwam uit op een schaal. Een schaal staat voor mij symbool voor ontvangen, koesteren, bewaren, tonen. In de ons bekende kerkelijke en heidense rituelen vervullen schalen een prominente rol. Driemaal reisde Bonifatius af naar Friesland om de ongelovigen te kerstenen. Dat ging niet zonder geweld, heilige bomen werden gekapt en rituelen verstoort. Dit geweld en het dwangmatige karakter ervan maken dat het voor mij geen mooi rond, afgesloten verhaal is. Dat inspireerde mij tot het object zoals hij daar staat.

www.stadsmuseumwoerden.nl