Vlechtwerk

Windsein Oostmahorn

Stormkorf

Op de zeedijk bij Oostmahorn werd op 29-09-2017 een oud kanon onthult, vroeger stonden hier een zes tal kanonnen. Geplaats voor verdediging van het vaste land tegen smokkelaars en oorlogvoerende naties. Tevens werd de stormpaal en de vernieuwde kruitopslag feestelijk onthuld.

Het Windsein ( Stormsein) werd onthuld door de dochters van de laatste lichtwachter van Oostmahorn. Deze lichtwachter was verantwoordelijk voor de stormpaal. De korf die in top is gehesen is een ‘harde wind’ korf die gehesen werd bij windkracht 8 om zo de scheepvaart te waarschuwen dat er storm op komst was.

Historie

“De historische betekenis van ‘de Schans’ werd nog extra versterkt vanwege de overhandiging van het oude kruitkelder aan Dorpsbelang Oostmahorn. Dijkgraaf Erkelens van Wetterskip Fryslân overhandigde de sleutel van het ‘kruitkelder in de dijk’ aan Bertus Mulder, voorzitter van stichting Waterschapserfgoed, De Stichting Waterschapserfgoed heeft als doel “‘de instandhouding van onroerend Waterschapserfgoed, voornamelijk de monumenten die beschermd zijn op grond van de Monumentenwet. De sleutel werd vervolgens overhandigd aan Willem Sneijder van dorpsbelang Oostmahorn, zij gaan het degelijks onderhoud doen van het kruitkelder. De kruitkelder stamt uit de Franse tijd (1795-1813) en was de opslag voor het kruit bestemd voor het geschut op de schans, en zo aanvallen vanaf zee moest afslaan.

Tevens werden er twee Franse detachementen gelegerd op ‘De Schans’, hiervoor werd zelfs een kazerne gebouwd. Voor de Franse tijd tot eind 16e eeuw werd het kruit in bovengrondse opslagplaatsen bewaard. In 1922 werd de dijk verbreed en werd op aandringen van de Commissaris van de Koningin een nieuwe frontmuur gemaakt en zo de kruitopslag zichtbaar bleef. De historische betekenis van dat strijdtoneel werd versterkt met de plaatsing van een heus kanon op een rijdend onderstel en de replica van de vroegere stormpaal die bovenop de dijk staat.”

Tekst afkomstig van RTV Noordoost-Friesland


(artikelen)
  1. Fijnscheenwerk is een vak apart
  2. Aandacht voor ambacht biedt kans voor design
  3. Windsein Oostmahorn
  4. Hedendaags vlechtwerk
  5. Rotan vlechtwerk is hot
  6. Traditioneel vlechtwerk
  7. Krantenstok
  8. Miniaturen vlechten is precisiewerk

(internet)